Návrat na predchádzajúcu stránku

Pozývame Vás na:

Workshop KOMPOSTOVANIE 16.5.2024

 

Workshop sa bude konať 16.5.2023 od 10:00 do 18:00 v priestoroch registrovaného sociálneho podniku Živá záhrada s.r.o., na adrese Gucmanova 49, 920 41 Leopoldov


 

Z workshopu môžu profitovať ľudia s rôznym zameraním, najmä ak vedia svoju činnosť podporiť nasledovnými poznatkami:

 • Prepojenie pôdneho mikrobiómu so zdravím rastlín, zvierat, ľudí, človeka a životného prostredia.
 • Kolobeh prospešného pôdneho mikrobiómu od pôdy cez rastliny, zvieratá, organické zvyšky, kompost a späť k pôde.
 • Proces biologickej premeny organických látok na humus a prospešný pôdny mikrobióm
 • Mechanizmus účinku kompostu v poľnohospodárstve bez rozdielu na poľnohospodárske praktiky (konvenčné, ekologické, regeneratívne, …).
 • Faktory vplývajúce na kvalitu kompostu.
 • Začlenenie kompostu do obehového hospodárstva.
 • Senzorické posúdenie kvality kompostu.
 • Aplikácia a aplikačné dávky kompostu.
 • Trvalé zúrodnenie pôdy.
 • Znižovanie nákladov na ochranu a hnojenie v poľnohospodárstve.
 • Ekosystémové služby pôdy, zladenie poľnohospodárstva s ekológiou na báze potravnej siete pôdy.
 • Praktická skúsenosť s kompostom – vlhkosť, vstupné suroviny, založenie kompostu, príprava kompostového extraktu.
Tento kurz v minulosti navštívili poľnohospodári od SHR po výmeru 1700 ha, ekológovia, záhradkári, profesionálni záhradníci, zástupcovia štátnej správy, zástupcovia obcí, zástupcovia kompostární, tvorcovia legislatívy, študenti aj praktici permakultúry.
.
Kurz nie je vhodný pre teoretikov. Aj keď v rámci kurzu poskytujeme množstvo informácií, najlepšie ich zužitkuje účastník alebo účastníčka s prepojením na konkrétnu požiadavku alebo problém zo svojej praxe.

Program

 

10:00 – 10:30

 • Predstavenie a úvod

10:30 – 11:30

 • Prečo kompostovať
 • Druhy kompostovania

11:30 – 11:40 Prestávka

11:40 – 12:50

 • Kvalita kompostu
 • Vstupné materiály
 • Založenie kompostu

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 14:50

 • Tepelná fáza a fáza zretia
 • Skladovanie kompostu

14:50 – 15:00 Prestávka

15:00 – 15:50

 • Aplikácia a tekuté prípravky z kompostu
 • Mikroskopia

15:50 – 16:00 Prestávka

16:00 – 17:30

 • Praktické založenie kôp

17:30 – 18:00

 • Zhrnutie a ukončenie

Recenzie

Zatiaľ nie sú žiadne recenzie.

Recenziu môžu zanechať len prihlásení zákazníci, ktorí si zakúpili tento produkt.