Návrat na predchádzajúcu stránku

Pozývame Vás na:

Pozvánka - Workshop kompostovanie 19.5.2023

 

Workshop sa bude konať 19.5.2023 od 10:00 do 18:00 v priestoroch registrovaného sociálneho podniku Živá záhrada s.r.o., na adrese Gucmanova 49, 920 41 Leopoldov

 

Program

10:00 Predstavenie a úvod – 30 min

10:30 Prednáška I – 90 min
– Prečo kompostovať
– Druhy kompostovania (statické, vermi, tepelné v kopách / zakládkach, priemyselné)
– Kvalita kompostu
– Vstupné materiály
– Založenie kompostovej kopy/zakládky

12:00 Obed – 60 min

13:00 Mikroskopia – 30 min

13:30 Prednáška II – 90 min
– Tepelná fáza
– Fáza zretia
– Skladovanie
– Aplikácia a tekuté prípravky z kompostu
– Diskusia

15:00 Založenie kompostu – 3 hod