Živá pôda regeneráciou tej degradovanej

Živá záhrada s.r.o., r.s.p. je registrovaný sociálny podnik v Leopoldove s dlhodobým cieľom obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne znevýhodnených a zraniteľných.

Vyvíjame a ponúkame riešenia, ktoré sú v súlade s prírodou a zároveň zmysluplne využívajú vedecké poznatky a technológiu.

Hlavné ciele:

 • Obnovovať pôdu a jej mikrobióm
 • Pestovať zeleninu bohatú na živiny s pomocou plne rozvinutého života v pôde
 • Vyvíjať a vyrábať nástroje a zariadenia potrebné na obnovu živej pôdy ako aj šetrné postupy zachovávajúce výživovú hodnotu potravín, ktoré je v súčasnosti problém kúpiť na Slovensku a zčasti aj v Európe
 • Rozširovať poznatky a povedomie o možnostiach obnovy pôdy, o mikrobióme a zdraví, o kompostovaní, atď.
 • Zdravie a vitalita človeka, komunity, celej spoločnosti

Živá Záhrada sa venuje nasledovným činnostiam, ktoré môžete využiť alebo podporiť:

ZÁHRADNÉ SLUŽBY

 • Objednávajte na tel. čísle 0944 293 396
 • Ponuka a cenník tu.
 • Možnosť platby servisnými poukážkami.
 • Ako fungujú servisné poukážky tu.

LABORATÓRNE ANALÝZY a OBNOVA PÔDY

 • Laboratórna analýza pôdneho mikrobiómu metodikou Soil Food Web vyvinutou Dr. Elaine Ingham www.soilfoodweb.com
 • Plán obnovy pôdy
 • Kvalitný kompost a tekuté prípravky z kvalitného kompostu na pestovanie a obnovu pôdy
 • Objednávajte na tel. čísle 0917 454497 alebo mailom na zivazahradaSK@gmail.com

WORKSHOPY – REGISTRÁCIA

 • Štvrtok 26.05.2022 10-18:00 Kompostovanie – Pre vysoký obsah prospešného pôdneho mikrobiómu

PREDNÁŠKY

ČLÁNKY

04.02.2022 Andrej Barát: Uspejeme tam, kde staré civilizácie zlyhali? Vrátime pôde život?, Pravda

VÝZVY A OZNAMY

 • 05.12.2022 Spoločná tlačová správa k Svetovému dňu pôdy.
 • 24. 09. 2021 Tlačová správa k vývoju nových nástrojov.
 • 13. 09. 2021 Kandidátna listina pre voľby do poradného výboru RSP.
 • 01. 09. 2021 Pozvánka na vernisáž nástenných malieb a infotabulí o živote v pôde. Bližšie informácie nájdete v tlačovej správe.
 • 01.09.2021 Oznámenie o konaní volieb a výzva na predloženie kandidátky na členov poradného výboru a žiadostí na zapísanie do zoznamu voličov.
 • 26.07.2021 Výzva na predkladanie ponúk na Maľby na stenu najneskôr do 5. 8. 2021 12:00 hod.
 • 26.07.2021 Výzva na predkladanie ponúk na Zhotovenie informačných tabúľ a úpravy terénu najneskôr do 5. 8. 2021 12:00 hod.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020

KONTAKT:

Živá Záhrada s.r.o., registrovaný sociálny podnik, IČO 53226372, DIČ 2121305010

M.R.Štefánika 260/30, 92041 Leopoldov, Slovensko

zivazahradaSK@gmail.com, +421 917 454497

.

.